Het is nu alweer hard aan het dooien en regenen, maar we kunnen terugkijken op een zeer geslaagde opkomst op het ijs. De plas stond vol met welpen, verkenners, ouders, leiding, loodsen en oude bekenden van de leiding. En er was voor iedereen iets te doen. 

Er werd volop geijshockeyd op een baan die sneeuwvrij gemaakt was. Er werd zo intensief gebruik van gemaakt dat er tegen het einde van de dag flinke plassen water op stonden! Dat liet de pret echter niet bederven. De welpen hebben met de leiding en een paar ouders een schaatsbaan gemaakt. Hij moest zelfs verbreed worden om inhalen mogelijk te maken. 

In de middag was er een lekkere pauze met warme chocolademelk met slagroom! De barbediening werd door een paar gemotiveerde welpen gedraaid, met hulp van de leiding. 

Aan de kant was er ook genoeg te doen. Er konden broodjes gebakken worden boven het kampvuur, en er werd een heuse ijszeilbuggy in elkaar geknutseld. De wind blies niet sterk genoeg om hem vooruit te krijgen, en hij moest gesleept worden naar de grote plas. Het idee was geslaagd, en er zal de volgende keer zeker een tweede versie van komen.