We hebben weer een geweldige opkomst achter de rug. Vanwege het prachtige weer zijn de verkenners het water ingedoken. Ze zijn er achter gekomen dat op een surfplank over de plas getrokken worden door de Marel heel leuk is. Daarna hebben ze een potje waterpolo gespeeld.

De welpen zijn in opblaasbootjes, op opblaaskrokodillen en op surfplanken de plas opgegaan. De ladder die de leiding aan het eind van de steiger in het water had gezet kwam erg van pas!

Nadat de welpen gesloten hadden was het tijd voor een bijzonder evenement. Er waren namelijk oud-leden van de groep op bezoek. Zij zijn lid geweest in de tijd dat de leiding van de huidige leiding nog geen lid was. Om eens te vergelijken hoe het met de verschillende generaties gesteld is hebben we samen een roei- en wrikwedstrijd georganiseerd. Met vier lelievletten, een voor verkenners, een voor de huidige leiding en twee voor de oudjes hebben we twee maal de baan gevaren. Eerst roeiend naar de boeien, en dan wrikkend terug naar de start. Met ongelovige ogen moesten we toezien hoe we niet één keer, maar twee keer werden ingemaakt door de oud-leiding. Onderschat je tegenstander niet! 

Na de verkenners hadden gesloten barstte het onweer los. We moesten in het clubhuis schuilen voordat we weg konden.